Η εταιρεία G.A.P. Akis Express είναι θυγατρική της δημόσιας εταιρείας G.A.P. Vassilopoulos Public Limited (“Όμιλος G.A.P.”), του μεγαλύτερου και πιο ανεπτυγμένου δικτύου διαχείρισης αποστολών στην Κύπρο το οποίο ιδρύθηκε πριν από πέραν των 50 ετών, οι μετοχές του οποίου είναι εισηγμένες στον Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η G.A.P. Akis Express, ως αναπόσπαστο μέλος του Ομίλου Εταιρειών G.A.P. και μέσω της ενοποιημένης πλατφόρμας διαχείρισης αποστολών που διαθέτει, αναπτύσσεται συνεχώς από την ίδρυσή της πριν από 25 χρόνια και θεωρείται επισήμα η μεγαλύτερη εγχώρια εταιρεία μεταφορών και παροχής υπηρεσιών ταχυμεταφορών δεμάτων και φακέλων στην Κύπρο.

Η G.A.P Akis Express παρέχει την ταχύτερη, αποδοτικότερη και πιο αξιόπιστη υπηρεσία παράδοσης μεταξύ πόλεων καθώς και σε αγροτικές περιοχές ανά το παγκύπριο δεμάτων - από το μικρότερο φάκελο μέχρι και παλέτα του ενός τόνου - με γύρω στους 135,000 πελάτες ετησίως.

Οι εργασίες της G.A.P. Akis Express συμμορφώνονται με τα συστήματα διαχείρισης ποιότητας ISO, περιλαμβανομένου και του συστήματος TQM, και ο Όμιλος G.A.P. έχει επανειλημμένα λάβει διακρίσεις διαχείρισης ποιότητας και αριστείας βάσει διεθνών προτύπων.

Η G.A.P. Akis Express προσφέρει επίσης υπηρεσίες μιας στάσης (One Stop) μέσω της παροχής μιας σειράς από αλληλένδετες υπηρεσίες που περιλαμβάνουν τη διεθνή παράδοση αντικειμένων μέσω της υπηρεσίας UPS καθώς και τη μεταφορά χρημάτων ανά τον παγκόσμιο μέσω της συνεργασίας της με την εταιρεία Western Union.
Όμιλος Εταιρειών G.A.P

Ο όμιλος G.A.P. Vassilopoulos είναι μια ευρέως γνωστή και αξιόπιστη εταιρεία η οποία εξυπηρετεί την εμπορική κοινότητα παρέχοντας πολλές συναφείς υπηρεσίες υπό την ομπρέλα του καταστήματος «μιας στάσης». Ιδρύθηκε το 1964 και οι μετοχές του είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Σήμερα, ο Όμιλος δραστηριοποιείται μέσω ενός δικτύου με πάνω από 3.000 γραφεία και συνεργάτες σε ολόκληρη την Κύπρο, το Ηνωμένο Βασίλειο, την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, Βέλγιο, Γερμανία και το Ισραήλ. Απασχολεί άνω των 1.000 έμπειρων υπαλλήλων και υποστηρίζεται από την τελευταία τεχνολογία.