Συλλογή προσωπικών δεδομένων

Όταν η GAP Akis Express συλλέγει προσωπικά δεδομένα στην εταιρική μας ιστοσελίδα, η ανάγκη για αυτά τα προσωπικά δεδομένα διατυπώνεται στο σημείο συλλογής τους. Προσωπικά δεδομένα είναι οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον προσδιορισμό ενός ατόμου και δυνατόν να περιλαμβάνουν – χωρίς ωστόσο περιορισμό – το ονοματεπώνυμο, την ηλεκτρονική διεύθυνση, τη ταχυδρομική ή άλλη φυσική διεύθυνση, τον τίτλο, το επάγγελμα και άλλες πληροφορίες που απαιτούνται για την παροχή μιας υπηρεσίας, την παράδοση ενός προϊόντος ή τη διεξαγωγή μιας συναλλαγής που εσείς επιθυμείτε να κάνετε . Μερικοί από τους λόγους για τους οποίους συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα είναι:

 • συμμετοχή σε ομάδες συζήτησης
 • προσπάθεια για συνεργασία
 • εγγραφή σε προγράμματα για μέλη ή συνδρομές σε ενημερωτικά δελτία
 • παροχή σε εγγεγραμμένους χρήστες πιο εξειδικευμένης και ουσιώδους εμπειρίας στην ιστοσελίδα της GAP Akis Express.

 Χρήση των προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν

Θα χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο με τον τρόπο που καθορίζεται κατά τη συλλογή τους. Ο τρόπος χρήσης των προσωπικών σας δεδομένων δεν θα αλλάξει σε μεταγενέστερο στάδιο χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Πιο κάτω, παρατίθενται ορισμένοι από τους τρόπους με τους οποίους δυνατόν να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

 • Δυνατότητα δημιουργίας τομέων προσωπικών προφίλ και εμφάνισης προστατευόμενου περιεχομένου.
 • Δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας και παροχή πληροφοριών αποστολής και τιμολόγησης.
 • Ανατροφοδότηση και υποστήριξη πελατών.
 • Για σκοπούς διαγωνισμών, κληρώσεων ή άλλων δραστηριοτήτων μάρκετινγκ ή προώθησης στην ιστοσελίδα gapakisexpress.comή σε συνδεδεμένες ιστοσελίδες. Τα προσωπικά δεδομένα δύνανται να συλλέγονται για τη διαχείριση αυτών των προγραμμάτων.
 • Για την κατάρτιση ερωτηματολογίων και τη διεξαγωγή ερευνών με στόχο την προσφορά καλύτερων προϊόντων και υπηρεσιών στους πελάτες μας και τους τελικούς χρήστες. Η συμπλήρωση οποιωνδήποτε ερωτηματολογίων είναι εθελοντική.
 • Υποστήριξη αιτήσεων εργοδότησης.
 • Για να κατανοήσουμε καλύτερα ό,τι σας αφορά, ώστε να μπορέσουμε να εξατομικεύσουμε τα ενημερωτικά δελτία και τις ιστοσελίδες μας ενσωματώνοντας σε αυτά τις δικές σας προτιμήσεις. Για παράδειγμα, σας δίνουμε την ευκαιρία να ζητήσετε συγκεκριμένες πληροφορίες για προϊόντα και υπηρεσίες που δυνατόν να σας ενδιαφέρουν.
 • Για να μπορείτε να διαβιβάσετε πληροφορίες σε άλλο πρόσωπο, π.χ. σε φίλο ή συνεργάτη. Η GAP Akis Express δεν αποθηκεύει προσωπικά δεδομένα τρίτων. Συλλέγουμε τα δεδομένα για το μοναδικό σκοπό της αποστολής ενός και μόνου ηλεκτρονικού μηνύματος. Εάν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε την παραπεμπτική υπηρεσία για να ενημερώσετε ένα συνάδελφο ή φίλο, θα σας ζητήσουμε μόνο όνομα επικοινωνίας και ταχυδρομική διεύθυνση.
 • Για την εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων.

Πρόσβαση και ενημέρωση των προσωπικών σας δεδομένων

Χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που μοιραστήκατε μαζί μας ακριβή και ενημερωμένα. Παρακαλώ όπως μας ενημερώνετε για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά σας στοιχεία. Οι πλείστες ιστοσελίδες μας σας επιτρέπουν να προβαίνετε οι ίδιοι σε τέτοιες ενημερώσεις ηλεκτρονικά μέσω συγκεκριμένων σελίδων που διαθέτει το πρόγραμμα για μέλη.

 Διαγραφή από τη λίστα

Οι εγγραφές στην ιστοσελίδα και τα ενημερωτικά δελτία τυγχάνουν διαχείρισης μέσω της ιστοσελίδας gapakisexpress.com. Επιπρόσθετα, κάθε ενημερωτικό δελτίο που αποστέλλεται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος περιλαμβάνει οδηγίες για τον τρόπο διαγραφής της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης από τη συγκεκριμένη λίστα. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε από τη λίστα της ιστοσελίδας και των ενημερωτικών δελτίων της GAP Akis Express αποστέλλοντας σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@gapakisexpress.com στο οποίο θα περιλάβετε το όνομα και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση καθώς και τον τίτλο του υλικού μάρκετινγκ από το οποίο επιθυμείτε να διαγραφείτε.

Συλλογή μη προσωπικών δεδομένων

Δεν πωλούμε ούτε ενοικιάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για σκοπούς μάρκετινγκ εκτός εάν μας έχετε δώσει σχετική άδεια να το πράξουμε.

Κοινή χρήση των προσωπικών σας δεδομένων

Σε μερικές περιπτώσεις,  η GAP Akis Express μπορεί να συλλέξει μη προσωπικά δεδομένα (συνολικά ή δημογραφικά δεδομένα) μέσω αρχείων cookies, ημερολογίων ιστού (weblogs), και webbeacons. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για να κατανοήσουμε καλύτερα και να βελτιώσουμε τη χρησιμότητα, απόδοση και αποτελεσματικότητα της ιστοσελίδας  gapakisexpress.com. Προσωπικά σας δεδομένα δύνανται να αποκαλυφθούν εντός του Ομίλου GAP Vassilopoulos Group ή σε οποιεσδήποτε άλλες θυγατρικές μας εταιρείες παγκοσμίως για σκοπούς επεξεργασίας ή αποθήκευσης δεδομένων. Δυνατόν επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε εξουσιοδοτημένους τρίτους αντιπροσώπους ή παρόχους υπηρεσιών, ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας ή συναλλαγής που μας ζητείται.  Για παράδειγμα, εάν θα πρέπει να σας αποστείλουμε ένα δέμα, θα πρέπει να αποκαλύψουμε το όνομα και τη διεύθυνσή σας στη ναυτιλιακή εταιρεία. Παρέχουμε σε τρίτους αντιπροσώπους εκείνα μόνο τα προσωπικά δεδομένα που είναι απαραίτητα για την ολοκλήρωση της υπηρεσίας ή συναλλαγής που ζητήθηκε. Εάν είναι απαραίτητο, δυνατόν να ανταποκριθούμε σε κλήσεις, δικαστικές εντολές ή νομικές διαδικασίες αποκαλύπτοντας τα προσωπικά σας στοιχεία και άλλες συναφείς πληροφορίες. Δυνατόν, επίσης, να επιλέξουμε να ασκήσουμε τα νόμιμα δικαιώματά μας ή να υπερασπιστούμε την εταιρεία έναντι κάθε νομικής απαίτησης. Δυνατόν, επίσης, να συλλέξουμε και ενδεχομένως να αποκαλύψουμε προσωπικά δεδομένα και οποιεσδήποτε άλλες πρόσθετες πληροφορίες που είναι διαθέσιμες σε εμάς, ώστε να διερευνήσουμε, αποτρέψουμε ή λάβουμε δράση αναφορικά με παράνομες δραστηριότητες, υποψίες  για τυχόν απάτη, καταστάσεις που να εμπεριέχουν πιθανές απειλές για τη σωματική ακεραιότητα οποιουδήποτε προσώπου,  παραβιάσεις των όρων χρήσης της GAP Akis Express ή ως άλλως απαιτείται από το νόμο. Κατά την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα της GAP Akis Express, πιθανόν να παραπεμφθείτε σε περιεχόμενο ή λειτουργία κάποιου τρίτου προμηθευτή και όχι της gapakisexpress.com. Αυτό γίνεται συνήθως σε περιπτώσεις φιλοξενίας στην ιστοσελίδα μας ειδικών γεγονότων, π.χ. διαγωνισμών. Όταν οι πληροφορίες συλλέγονται αποκλειστικά εκ μέρους της GAP Akis Express,  θα γίνεται αναφορά στην ιστοσελίδα στην πολιτική απορρήτου της GAP Akis Express  και θα επεξηγείται ο τρόπος με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν τα στοιχεία που σας αφορούν.  Για άλλες ιστοσελίδες της GAP Akis Express, θα γίνεται αναφορά στην πολιτική απορρήτου του ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Αποτελεί συνήθη πρακτική της GAP Akis Express να ζητά από τους προμηθευτές αυτούς να χειρίζονται τις πληροφορίες κατά τρόπο που να συνάδει με τις πολιτικές απορρήτου και ασφάλειας της GAP Akis Express. Για οποιοδήποτε άλλο λόγο, θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας για προαιρετική από κοινού χρήση των προσωπικών σας στοιχείων με τρίτους.

Εξατομίκευση

Είναι πιθανόν να εξατομικεύουμε ιστοσελίδες ή ενημερωτικά δελτία για συγκεκριμένους χρήστες βάσει των πληροφοριών που έχουν προηγουμένως δοθεί ή συλλεγεί μέσω ιστοσελίδων της gapakisexpress.com, ώστε να ενισχυθεί η συνολική εμπειρία ιστού.

Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων

Η GAP Akis Express δεσμεύεται να προστατεύσει τα προσωπικά σας δεδομένα που μοιράζεστε μαζί μας. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί συνδυασμό τεχνολογιών και διαδικασιών ασφαλείας καθώς και οργανωτικά μέτρα τα οποία βοηθούν στην προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση ή κοινοποίηση. Κατά τη μεταβίβαση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων (π.χ. στοιχείων πιστωτικής κάρτας) μέσω του διαδικτύου, προστατεύουμε τα δεδομένα αυτά χρησιμοποιώντας την τεχνολογία κρυπτογράφησης Secure Sockets Layer (SSL). Παρότι προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των πληροφοριών που εσείς μεταδίδετε. Συστήνεται όπως λαμβάνετε προληπτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων όταν βρίσκεστε στο διαδίκτυο. Για παράδειγμα, να αλλάζετε τους κωδικούς σας συχνά, να χρησιμοποιείτε συνδυασμών γραμμάτων  και αριθμών όταν δημιουργείτε κωδικούς και να βεβαιώνεστε ότι χρησιμοποιείτε ασφαλές πρόγραμμα περιήγησης.

Αρχεία Cookies

Οι ιστοσελίδες της GAP Akis Expressχρησιμοποιούν αρχεία cookiesπαρόλο που μπορείτε να έχετε πρόσβαση στις πλείστες από αυτές ακόμη κι αν επιλέξετε να απενεργοποιήσετε τα αρχεία αυτά στο φυλλομετρητή (browser) σας. Ορισμένες ιστοσελίδες, ωστόσο, δεν θα σας επιτρέψουν να ολοκληρώσετε συγκεκριμένες λειτουργίες εάν απενεργοποιηθούν τα αρχεία cookies. Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί μια σειρά από τρίτες εταιρείες για την παρακολούθηση της κυκλοφορίας ιστού, των στατιστικών στοιχείων, της διαφήμισης τύπου  ‘click-through’ και άλλων δραστηριότητων στην ιστοσελίδα της GAP Akis Express. Όπου παρέχεται εξουσιοδότηση από την GAP Akis Express, τα τρίτα αυτά μέρη δυνατόν να χρησιμοποιούν αρχεία cookies, αρχεία ημερολογίου ιστού της GAP Akis Express, webbeaconsκαι άλλες τεχνολογίες παρακολούθησης για τη συλλογή ανώνυμων συνολικών στατιστικών στοιχείων για τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της GAP Akis Express. Είναι πιθανόν να περιλάβουμε webbeaconsστα ενημερωτικά δελτία μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος σε μορφή HTML για την καταμέτρηση των ενημερωτικών δελτίων (ή συγκεκριμένων άρθρων, συνδέσμων, κ.τ.λ.) στα οποία επιτυγχάνεται πρόσβαση. Οι τρέχουσες εκδόσεις των φυλλομετρητών ιστού προσφέρουν ενισχυμένους ελέγχους χρήστη αναφορικά  με την τοποθέτηση και διάρκεια τόσων των αρχείων cookiesπρώτου μέρους όσο και των αρχείων cookiesτρίτων μερών. Αναζητείστε αρχεία cookies  από το μενού της σελίδας ‘Βοήθεια’ του φυλλομετρητή ιστού σας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα χαρακτηριστικά διαχείρισης των αρχείων cookiesπου είναι διαθέσιμα.

Διατήρηση δεδομένων

Η GAP Akis Expressδεν θα διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία περισσότερο από όσο είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση των σκοπών για τους οποίους συνελέγησαν ή ως απαιτείται από τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς.

Συνδεδεμένες ιστοσελίδες

Οι ιστοσελίδες μας δυνατόν να παρέχουν συνδέσμους σε άλλες ιστοσελίδες τρίτων που βρίσκονται εκτός του ελέγχου μας και δεν καλύπτονται από την παρούσα πολιτική. Σας ενθαρρύνουμε όπως εξετάζετε τις πολιτικές  απορρήτου που είναι αναρτημένες σε αυτές (καθώς και σε όλες ) τις ιστοσελίδες.

 Ομάδες συζήτησης/φόρα

Οι ομάδες συζήτησης και τα φόρα της GAP Akis Express είναι δημόσια. Παρακαλώ όπως το έχετε υπόψη σας όταν αναρτάτε υλικό σε αυτά.

Προστασία της ιδιωτικής ζωής των παιδιών

Η GAP Akis Express δεν συλλέγει εν γνώσει της προσωπικά στοιχεία από παιδιά κάτω των 13. Εάν διαπιστώσουμε ότι έχουμε συλλέξει προσωπικά στοιχεία που αφορούν παιδί κάτω των 13 ετών, θα διαγράψουμε τα στοιχεία αυτά από τα συστήματά μας. Η GAP Akis Express ενθαρρύνει τους γονείς και κηδεμόνες να είναι με τα παιδιά τους όταν αυτά χρησιμοποιούν το διαδίκτυο. Πιο κάτω, παρατίθενται μερικές συμβουλές που θα καταστήσουν ασφαλέστερη τη διαδικτυακή εμπειρία των παιδιών:

 • Διδάξτε στα παιδιά σας να μην δίνουν ποτέ προσωπικά τους στοιχεία (όπως όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, σχολείο, κ.τ.λ.) εκτός εάν επιτηρούνται από γονέα ή υπεύθυνο ενήλικα.
 • Ενημερωθείτε για τις σελίδες τις οποίες επισκέπτονται τα παιδιά σας και ποιες ιστοσελίδες είναι κατάλληλες.
 • Αναζητήστε τις πολιτικές απορρήτου των ιστοσελίδων. Ενημερωθείτε αναφορικά με τον τρόπο με τον οποίο τα στοιχεία του παιδιού σας τυγχάνουν μεταχείρισης.

Μεταβίβαση προσωπικών στοιχείων

Δυνατόν να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία στον Όμιλο GAP Vassilopoulos, σε οποιαδήποτε θυγατρική του Ομίλου GAP Vassilopoulos ανά το παγκόσμιο ή σε τρίτους που ενεργούν εκ μέρους μας για σκοπούς επεξεργασίας ή φύλαξης.

 Χρειάζεστε βοήθεια;

Χρειάζεστε βοήθεια για οποιοδήποτε αίτημα ενημέρωσης, πρόσβασης ή αφαίρεσης από λίστα; Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στο info@gapakisexpress.com. Για να μας βοηθήσετε κατά την επεξεργασία του αιτήματός σας, παρακαλώ όπως περιλάβετε τα ακόλουθα στοιχεία:

Ενημερώσεις πολιτικής

Η Πολιτική Απορρήτου του Ομίλου GAP Vassilopoulos έχει πρόσφατα ενημερωθεί. Τελευταία ενημέρωση: 25 Σεπτεμβρίου 2014